Mutiletan sartzea

Maila: DBH 3 eta 4

Herria: Gelbentzu

Iraupena: Zazpi saio

Irakasgaia: Euskal Hizkuntza eta Literatura

Helburuak

  • Gazte hizkera eta hizkera informala lantzea.
  • Gazte hizkeraren eta hizkera informalaren gidatxo bat egitea.
  • Antzerki txiki bat egitea gazte hizkera eta hizkera informala erabiliz.

Iraupena: 00:54

Lehenbizi, gaiari buruz zer dakizuen ikusiko dugu:

Izenburuak zer iradokitzen dizue? Zer da mutiletan sartzea?

Zer dakizue garai bateko gaztaroari buruz?

Zein zen mutilen betebeharra?

Gero, tokiari buruzko aurrezagutzak aktibatuko ditugu honako galdera hauen bidez:

Zer dakizue Gelbentzuri buruz?

Ba al dakizue non den Odieta?

Han inoiz izan zarete?

Menua