Saltzaile ibiltariak

Maila: DBH 1 eta 2

Herria: Zarrantz (Imotz)

Iraupena: Sei saio

Irakasgaia: Euskal Hizkuntza eta Literatura / Musika

Helburuak

  • Antzerki bat egitea.

Iraupena: 00:50

Hasi baino lehen, garai batean gauzak non eta nola erosten ziren dakizuen ikusiko dugu:

Garai batean gauzak non erosten ziren?

Beti diruz ordaintzen ziren gauzak?

Arropa non erosten zen?

Zer dira saltzaile ibiltariak? Nola irudikatzen dituzue?

Nola garraiatzen zituzten gauzak?

Ondotik, Zarrantzi edo Imotzi buruzko aurrezagutzak aktibatuko ditugu:

Zer dakizue Zarrantzi edo Imotzi buruz?

Nafarroako mapan non kokatuko zenukete?

Han inoiz izan zarete?

Menua